E-poe tegemine

Kiireim ja soodsaim viis e-poe tegemiseks!

Üha rohkem kodulehtede tegijaid pakub, muuhulgas teiste teenustega, ka SEO teenust (kodulehtede optimeerimist otsingumootorite jaoks). Tihtilugu on aga tegemist sisult väga lihtsakoelise tööga, mis oma olemuselt ei lähe süvitsi kodulehe maksimaalseks optimeerimiseks. Sageli piirdutakse vaid osaga, mille muutmisega tuleks iseseisvalt toime ka kodulehe valdaja.

Järgnevalt ongi toodud välja mõned juhised, mida iga veebikeskkonna omanik saaks ka täiesti iseseisvalt rakendada kodulehe paremaks positsioneerimiseks otsingutulemustes.

Oluliste võtmesõnade selgitamine

Enne alustamist on oluline selgitada, millised on need märksõnad, millega soovitakse oma kodulehte otsingumootorites paremini positsioneerida, ehk teisisõnu – püstitada lähteülesanne.

Kindlasti on suureks abiks konkurentide jälgimine ja analüüsimine, milliste märksõnade abil nemad otsingutulemustes ilmuvad. Ent ainult teiste matkimisega ei saa kindlasti piirduda ja oluline on panna paika märksõnad, millega võidakse otsida just konkreetset kodulehte ja/või seal presenteeritavaid tooteid ning teenuseid.

Statistika jälgimine

Google AnalyticsEt saada ülevaade kodulehe külastatavusest, on oluline paigutada kodulehele statistikasüsteem. Asjakohane külastatavuse info aitab monitoorida külastatavuse trende peale mudatuste ja täienduste tegemist ning võtta vastu strateegilisi otsuseid külastatavuse parendamiseks.

Isiklikult soovitan Google Analytics-i tasuta statistikaprogrammi, mida on võimalik väga lihtsa vaevaga kodulehele paigaldada ja mis annab väga mitmekülgset informatsiooni kodulehe külastajatest.

Sisu koostamine

Esmane tegevus sisu loomisel on panna paika sisu jaotamise struktuur kodulehel. Otsingumootorite jaoks on oluline, et kõikidele sisulehtedele on ka viited kodulehe sees - kas siis menüüdes või tekstides. Et otsingumootorid tõhusamalt kodulehte indekseerida saaksid, on tarvis luua neile keskne koht, kust need saaksid ülevaate kodulehe sisulehtedest. Peamenüü võib tunduda selleks parim koht, ent soovitav on mitte kuhjata peamenüüd liigsete menüüpunktidega, kuna siis kannatab kasutajamugavus (soovime ju, et külastajad, lisaks kodulehele tulekule, seal ka olevat infot tarbiks). Ideaalseks loetakse 5 +/- 2 menüüpunkti peamenüüs.

Lahedusena võiks pakkuda külastajatele sisukorda, kus toodud ära viited kõigile sisulehtedele. Link sisukorrale peaks olema läbivalt kodulehe iga sisulehe vaates. Sisuhaldussüsteemi nime vähegi väärivad lahendused peaksid võimaldama sisukorra automaatset genereerimist ja seda käsitsi pole tarvis haldama hakata.

Sisutekstide koostamisel peaks jälgima, et loodav tekst ainult ei haakuks üleüldise strateegiaga, mis sai pandud paika võtmesõnu valides, vaid oleks ka asjakohane ja külastajat huvitav. Loodame ju, et külastajad ikkagi kohe kodulehelt ei lahkuks, sinna tagasi pöörduks ja ka sõpru seda vaatama kutsuks.

semantic_markup

Sisutekste luues peaks jälgima, et need oleks hierarhiliselt liigendatud ja kasutatakse semantilist märgistust. Semantiline märgistus ei tähenda veebilehe haldaja jaoks sisuliselt muud, kui et igale lõigule tuleb määrata, mis tüüpi tekstilõiguga on tegu. Selleks on võimalik kasutada reeglina igas sisuhalduses olevat tekstiredaktorit, kus olemas -  tavaliselt hüpikmenüüna - võimalikud lõigu valikud (nagu näiteks näha kõrvaloleval joonisel).

Lõiguvalikute tähendused:

  • Pealkiri # (ingk Heading #) - tähistab pealkirja. Mida väiksem number, seda olulisem pealkiri - nii otsingumootorite jaoks, ent enamjaolt ka kujunduslikult. HTML-is tähistatuna näiteks suurim/olulisim pealkiri <h1>Pealkiri</h1>
  • Tavaline / paragrahv (ingk Paragraph) - teksti lõik. Soovitav on kasutajatele lugemise lihtsustamiseks jagada pikem tekst lõikudeks, mitte kirjutada kõike ühes pika tekstina. HTML-is tähistatuna <p>Lõigus olev tekst.</p>

Linkimine

Kui otsingumootorite jaoks kodulehe optimeerimisel üldse ühte nõuannet teisele eelistada, siis tõstakski olulisemana esile kodulehe sisu ja linkimise.

Lingid võib jagada laialt kaheks:

  • kodulehe sisesed lingid - viited, mis suunavad kodulehe sisemistele tekstidele (eelmises punktis käsitletud)
  • kodulehele viitavad välised lingid - viited teistelt lehtedelt konkreetsele veebilehele

Mida rohkem on väliseid linke veebikeskkonnale, seda "olulisemaks" viidatavat kodulehte otsingumootorit peavad ja seda tõenäolisemalt nad antud veebilehte positsioneerimisel ka eelistavad. Mida "olulisem" viitaja keskkond on, seda efektiivsem on ka seal paiknev link.

Tähelepanelik tasub olla erinevate lingivahetuslehtede ja illegaalse sisuga veebikeskkondadega, millest paljud kuuluvad otsingumootorite musta nimekirja. Sellistele kodulehtedele lingi paigutamine võib hoopis otsingutulemustele negatiivselt mõjuda või halvemal juhul viia ka optimeeritava veebilehe musta nimekirja.

Eelistada tuleks kindlasti erinevaid kodumaiseid lingikatalooge (Neti, www.ee, ...) ja suuremaid välismaiseid lingikogumikke (Open Directory).

Kodulehe tiitel

Kodulehe tiitel

Tegemist on osaga, mis kuvatakse avatud brauseriakna ülaservas ja samuti otsingutulemustes lehe pealkirjana.

Samuti on see üheks elemendiks, mis aitab otsingumootoritel kodulehti indekseerida. Seega kindlasti oluline element, mille määratlemisel tasub samuti kaaluda, milline oleks kasutajale kõige informatiivsem, ent jällegi - läheks kokku lähteülesandes püstitatud eesmärgiga.

Tihti saab kodulehe tiitlit määrata sisuhaldussüsteemi üldiste seadete alamjaotuses - nimetatuna eesti keeles näiteks kodulehe nimetuseks/tiitliks või inglise keeles Site Name-ks või Site Title-ks.

Mida vältida

Meta võtmesõnade (meta keywords) kuhjamine lehe infosse.

Kunagi pidasid otsingumootorid metavõtmesõnu oluliseks infoallikaks lehe sisu määratlemisel. Tänapäeval on aga otsingusüsteemid juba piisavalt targad, et kodulehe sisu järgi iseseisvalt tuvastada konkreetset kodulehte iseloomustavad võtmesõnad ja ei arvesta enam üldse metavõtmesõnadega.

Miks siiski vältida? Lisaks raisatud ajale, mida kulutate oma kodulehele võtmesõnade sisestamiseks, annate konkurentidele olulist infot võtmesõnadest, mille olete lähteülesande püstitamisel välja selgitanud.

Topeltsisu kodulehe erinevatel lehtedel.

Kuigi sisu on oluline, siis sama sisu sama veebikeskkonna erinevatel lehtedel mõjutab otsingutulemustes positsiooni parendamist negatiivselt ja seetõttu tuleks seda vältida.

Peidetud tekst

Üks varjatud kujul teksti sisestamise meetodeid on taustaga sama värvi teksti kasutamine, mida näevad küll otsingumootorite indekseerimisrobotid, ent mis on inimsilmale nähtamatu. Näiteks Google kasutava kodulehtede indekseerimise algoritmi jaoks mõjub selline tegevus negatiivselt ja optimeerida soovitava kodulehe puhul saavutatakse hoopis negatiivne tulemus.

Ja nüüd kannatust

Rakendatud optimeerimisvõtted ei avaldu kohe. Kulub umbes 2-4 kuud enne, kui saab adekvaatselt hinnata teostatud tööde tulemuslikkust.

Elever valmis e-pood

Võta ühendust!

Võta julgelt ühendust ja leiame Sulle parima lahenduse!

52 77 919

Kontakt

Palun sisesta oma ees- ja perekonnanimi
Palun sisesta korrektne e-postiaadress
Palun kirjelda oma soove mõne sõnaga

Palun kliki kollasele Euro (€) sümbolile:

Palun kliki Euro (€) sümbolil!